Boprojekt 2017-12-06T11:54:22+00:00

Boprojekt

Här kommer vi löpande att presentera det arbete som vi gör gällande byggnationer och större renoveringar. Helt enkelt boprojekt av olika slag.

I Boden finns ett stort behov av lägenheter. Efterfrågan är som störst när priset är lågt, och minskar när priset är högt. Lägenheter skiljer sig inte åt från andra varor. Detaljplaner, bygglov och offentliga upphandlingar tar tid att ta fram. Att bygga om lokaler till bostäder, samt att omvandla källare eller vindar i befintliga hyreshus till nya bostäder, är både snabbare och billigare än nyproduktion. Därför har vi på Bodenbo gjort en inventering och har en plan på hur vi kan bygga 40 nya lägenheter i våra befintliga hus.

Vi vill snabbt ta fram nya lägenheter med modern standard och dessutom till rimliga hyresnivåer för alla som vill bo i Boden. 40 nya lägenheter är bra, inte bara för de som vill bo i Boden, utan även för Bodenbos nuvarande hyresgäster då det ger en extra inkomst till att underhålla befintliga fastigheter.

Vi tittar även på möjligheten till nybyggnation.

___________________________________________________________________

Midgård och Gimle – Ett trevligt läge mellan city och Prästholmen!

Bodenbo bygger 12 nya lägenheter i fastigheterna Midgård, Jakobsgatan 15 och Gimle, Jakobsgatan 25. De ligger i nära anslutning till Bodträsket med promenadstråk längs strandkanten där man kan promenera in mot stan eller varför inte till natursköna Killingholmen med sina kolonilotter.

Byggstart: Oktober 2017
Entreprenör: HÖ Allbygg

Fakta lägenheter:
Jakobsgatan 15, Midgård
4 st 2:or, 41 – 57 m2
4 st 3:or, 76 – 78 m2

Jakobsgatan 25, Gimle
3 st 1 1/2-2:or 59-85 m2
1 st 3:a 85 m2

Är du intresserad av att hyra en av dessa lägenheter?
När de är färdiga kommer de att läggas ut och hanteras som våra övriga lägenheter genom köpoäng.

Bild: Gimle fasadskiss

Bild: Midgård fasadskiss