Övre stadsdelen 2017-12-06T11:09:13+00:00

Övre stadsdelen

Övre stadsdelen ligger på gångavstånd till centrum med fina grönområden och innegårdar.

  • Närhet till Försvarsmaktens regementen.
  • Närbutik och dagis i området.

 

Bostäder

    21.66942,65.81994,"Landstingsv 4, 6 Sergeantsg 2"
    21.66950,65.81924,"Drottninggatan 46-54 jämna"
    21.67000,65.81865,"Drottningg. 43, 45, 47"
    21.67345,65.81797,"Sergeantsg. 8"
    21.66873,65.81748,"Sveav. 3, 9"
    21.67156,65.81688,"Sergeantsgatan 10 A-H"