Policy

Policy 2017-09-08T13:47:43+00:00

Stiftelsen Bodenbo är ett allmännyttigt fastighetsföretag inom Bodens kommun. Vi satsar aktivt på en positiv utveckling och förändring där kunderna står i fokus. Personalen får kompetensutveckling och verksamheten granskas i takt med förändringarna.

Bodenbo har ett antal policys som speglar företagets syn i olika frågor. De är ett hjälpmedel för att styra företaget i rätt riktning.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy PDF

Miljöpolicy

Miljöpolicy PDF