Årliga hyresförhandlingen klar

2018-02-16T12:04:35+00:00 16 februari 2018|

Bodenbo och Hyresgästföreningen har slutit en överenskommelse om en hyreshöjning med 0,85 %. Hyreshöjningen sker retroaktivt från och med 1 januari 2018. Bilplatser kommer att höjas från och med 1 april 2018.

Bodenbos har för år 2018 kostnadsökningar på 2.3 miljoner kronor främst hänförliga till ökade kostnader för fjärrvärme, el, samt vatten & avlopp. Hyresökningen kompenserar detta med 1 miljon kronor vilket ger ett underskott på 1.3 miljoner konor. Överenskommelsen medför att underhållsnivån kommer att sjunka till en lägre nivå än föregående år.