Detaljplaneändring av Dahlian 1 & 2

2018-03-01T14:40:09+00:00 1 mars 2018|

Med anledning av att Bodenbo initierat en detaljplaneändring för Dahlian 1 och 2, vill vi förtydliga varför. Ett förslag till detaljplan för fastigheten Dahlian 1 och 2 från Bodens kommun ligger ute på samråd. Mer information finns här.

Möjliggöra nybyggnation på Majorsgatan 5
Bodenbos syfte med detaljplaneändringen är att möjliggöra nybyggnation på Dahlian 2 (Majorsgatan 5) där det inte står någon fastighet idag.

Inga planer på att ersätta befintligt hus
I samband med ändringen av Dahlian 2 passar vi på att ändra detaljplanen för Dahlian 1 (Majorsgatan 7). Den dagen Majorsgatan 7 bedöms att inte längre ha en godtagbar standard, ska möjligheten finnas att ersätta det befintliga huset med ett nytt. Det finns idag inga planer på att ersätta det befintliga huset.