Detaljplaneändring av Dahlian 1 & 2

2018-03-01T14:40:09+00:00 1 mars 2018|

Med anledning av att Bodenbo initierat en detaljplaneändring för Dahlian 1 och 2, vill vi förtydliga varför. Ett förslag till detaljplan för fastigheten Dahlian 1 och 2 från Bodens kommun ligger ute på samråd. Mer information finns här.

Möjliggöra nybyggnation på Majorsgatan 5
Bodenbos syfte med detaljplaneändringen är att möjliggöra nybyggnation på Dahlian 2 (Majorsgatan 5) där det inte står någon fastighet idag.

Inga planer på att ersätta befintligt hus
I samband med ändringen av Dahlian 2 passar vi på att ändra detaljplanen för Dahlian 1 (Majorsgatan 7). Den dagen Majorsgatan 7 bedöms att inte längre ha en godtagbar standard, ska möjligheten finnas att ersätta det befintliga huset med ett nytt. Det finns idag inga planer på att ersätta det befintliga huset.

Fredag den 21 september stänger vi kundtjänst kl. 12. Trevlig helg och välkommen åter!