Bilplats 2017-12-06T11:47:25+00:00

Bilplats

När du flyttar till en hyreslägenhet på något av våra områden och har bil eller annat fordon behöver du kanske garage eller parkering. Besöksparkeringarna är till för besökande eller som en tillfällig parkering för din bil. Vi publicerar löpande lediga bilplatser här.

Garage

Viktigt att tänka på är att garaget ska användas till att parkera bilen i. Det är inget extra förråd som kan nyttjas till att ställa saker i. Det är av brandsäkerhetsskäl garaget inte ska användas som förråd.

Reparation

Du som hyresgäst av garage eller parkeringsplats får inte utföra reparations- eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans utrymme. Av miljöskäl får du inte heller byta olja eller liknande i anslutning till garage eller parkeringsplats.

Tvätt

Tvätt av bilen får endast ske på avsedd plats och inte i garage eller på parkeringsplats av miljöhänseende. Att städa bilen får du självklart göra.

Skottning och tomgångskörning

Under vintertid ansvarar du själv för skottning av din parkeringsplats och framför din garageport. Tomgångskörning av bilen i garaget är inte tillåtet.