Styrelse 2017-12-06T11:57:23+00:00

Styrelse

Ledamöter

Jan-Olov Bäcklund Ordförande
Daniel Rönnbäck Vice ordförande
Håkan Andersson
Anders Pettersson
Johan Johansson
Anders Sundström
Robert Von Schantz

Suppleanter

Anna-Carin Aaro
Lena Nilsson
Bernt Drugge
Lukas Kemi
Anders Sandberg
Andreas Näslund
Magdalena Resare-Sandberg