Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
  • Hyresledigt

    Sök efter lediga lägenheter » Sök här

  • Hyresgästnytt

    Viktig information till dig som är hyresgäst hos oss. Läs mer

  • Felanmälan

    Om något går sönder eller inte fungerar i din bostad. Läs mer

STIFTELSEN FÖRSTÄRKER TILL FÖRMÅN FÖR DIG SOM HYRESGÄST

Vi vill välkomna och presentera våra nya medarbetare – tillsammans ska vi skapa mervärde för dig som hyresgäst!
Under en relativt lång tid har vi haft hög belastning på den befintliga personalen och tvingats till en del tillfälliga lösningar. Styrelsen och Stiftelsens VD sedan 10 månader, Sofi Bergdahl, har ägnat stor omsorg åt att utöka bemanningen för att motsvara våra hyresgästers förväntningar. I och med stora pensionsavgångar, inom närtid, och ett antal vakanta tjänster, fick vi möjligheter att skräddarsy organisationen utifrån de nuvarande behoven.
I augusti 2014 anställdes Kjell Magnusson, trygghetsvärd. Han kommer närmast från Kronofogdemyndigheten och får hos oss ansvaret för bosociala frågor, områdesgrupper och fastighetssystem.
I december samma år anställdes Marlene Lindberg, inköps- och upphandlingsansvarig. Marlene är en ung civilingenjör som, utöver upphandlingsansvaret kommer att arbeta fram vårt nya hyressättningssystem och dessutom vara sekreterare i Stiftelsens styrelse.
Berth Lundqvist anställdes som fastighetschef i december. Berth har mångårig erfarenhet från företagsledande befattningar inom olika sektorer. För att arbeta ikapp samt ge Sofi möjlighet att börja ta ut föräldraledighet rekryterades Berth i god tid före den nuvarande fastighetschefens pensionering.
I januari 2015 anställdes Erica Nilsson som bovärd. Hon har dessförinnan arbetat hos oss som projektanställd och vikarie. Hon genomgår nu utbildning för att sedan tillträda bovärdsrollen och ta bovärdsansvaret över ett fastighetsområde.

Rekryteringen av en underhållsingenjör pågår för närvarande.

Vi prioriterar dig som hyr hos oss!

Hyresförhandlingarna för 2015 är avslutade

Hyresförhandlingarna för 2015 är avslutade. Stiftelsen BodenBo och Hyresgästföreningen har tecknat avtal om en hyreshöjning med 0,95 % plus 3 kr/kvm gällande from 2015-03-01.

Hyreshöjningen blev lägre än yrkandet, vilket innebär att verksamheten anpassas efter gällande förutsättningar. Stiftelsen BodenBo fortsätter givetvis satsningen mot att skapa mervärde för kunden, om än i mindre omfattning. Det gäller att prioritera och förvalta tillgängliga medel på bästa sätt för att upprätthålla och utveckla en god förvaltning av Stiftelsen BodenBo och dess fastigheter samt erbjuda en hög kundnytta.

En lägre hyreshöjning inverkar på omfattningen av de planerade satsningarna på ökad service och boendekvalitet samt ökat underhåll men vi fortsätter givetvis vår strävan att erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med god service och boendestandard.