Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
  • Hyresledigt

    Sök efter lediga lägenheter » Sök här

  • Hyresgästnytt

    Viktig information till dig som är hyresgäst hos oss. Läs mer

  • Felanmälan

    Om något går sönder eller inte fungerar i din bostad. Läs mer

Kö för fordonsplatser via hemsidan

Vi lägger nu ut garage, carport och bilplatser via hemsidan.
Den som har ett lägenhetskontrakt hos oss kan nu logga in på sin användare och aktivera sin kö för garage och bilplatser.
När man sedan får en fordonsplats så kommer poängen nollas och kön för fordonsplats avaktiveras. Man kan då logga in och börja samla nya poäng. De poäng som gäller fordonsplatser är en fristående pott på sidan av den vanliga lägenhetspoängen. Det kommer således inte påverka den poäng man har för att söka lägenheter om man tar ett kontrakt på en fordonsplats.

På vissa områden har vi redan idag kö på fordonsplatser. Ni som funnits med i den kön kommer få uppdaterat Er användare med de poäng som Ni har från det datum Ni har blivit inskrivna i den gamla kön. Med andra ord kommer Ni inte tappa någon placering på grund av detta.

Man kommer endast kunna söka i det område man bor.

Om Ni har frågor kan ni vända Er till Lars-Göran Jansson på 0921-57880.

Med anledning av pressuppgifter under helgen 17-18 januari lämnas här följande information:

VD Sofi Bergdahl har en uppsägningstid, från arbetsgivarens sida, på 18 månader. Under denna period ska VD arbeta som vanligt och erhåller därmed vanlig lön och pension. När anställningen upphör betalas ett avgångsvederlag ut på 18 månadslöner dvs 1 350 000 kr. Ingen pensionspremieersättning görs på avgångsvederlaget, som är en ersättning för att VD tjänsten inte omfattas av LAS (Lag om anställningsskydd).
 Säger VD upp sig själv gäller 6 månaders uppsägningstid. Under denna period ska VD arbeta som vanligt och erhåller därmed vanlig lön och pension. Inget avgångsvederlag betalas ut. Rätt till avgångsvederlag vid egen uppsägning gäller endast om Stiftelsens verksamhetsinriktning väsentligt förändras.
 Tidigare VD, Anna-Karin Eriksson, som nämns i artikeln hade liknande förutsättningar för uppsägning och avgångsvederlag dvs 18 månaders tjänstgörande uppsägningstid samt avgångsvederlag på 18 månadslöner. Anna-Karin, hade även hon, 6 månaders uppsägningstid och rätt till avgångsvederlag om Stiftelsens verksamhetsinriktning skulle ha förändrats väsentligt.
 Nuvarande VDs, Sofi Bergdahls, löneförmåner (lön plus pension) uppgår i själva verket till lägre belopp än de lönekostnader BodenBo hade för VD Anna-Karin Eriksson år 2013 respektive VD Björn Lindgren år 2010, trots att lönerna i samhället i övrigt har räknats upp under samma tid.

Ovanstående fakta framgår också av de handlingar som Stiftelsen BodenBo har lämnat ut till pressen.

/Stiftelsen BodenBo