Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
  • Hyresledigt

    Sök efter lediga lägenheter » Sök här

  • Hyresgästnytt

    Viktig information till dig som är hyresgäst hos oss. Läs mer

  • Felanmälan

    Om något går sönder eller inte fungerar i din bostad. Läs mer

VD för Stiftelsen Bodenbo

Styrelsen för Stiftelsen Bodenbo har utsett Sofi Bergdahl till ordinarie VD för Stiftelsen from 1 april. Sofi har arbetat som tillförordnad VD det senaste halvåret. Hon är 32 år, civilingenjör inom industriell ekonomi, och känner verksamheten väl genom sina sex år som inköps- och kvalitetschef.

Eftersom hon kommer att vara mammaledig inom kort, har styrelsen utsett Haqvin Svensson till t f VD under hennes frånvaro. Haqvin gick i pension ifjol från befattningen som vVD/finansdirektör vid bostadsbolaget MKB Fastighets AB i Malmö och kunde därför ställa upp med kort varsel och för en begränsad period.

”Vi är mycket glada över att vi kunnat engagera Sofi inför framtiden och samtidigt kunna sörja för en smidig överbryggning under hennes förestående mammaledighet. Lösningen borgar för en god kontinuitet”, säger Stiftelsens ordförande Kurt Pettersson.

Stiftelsen Bodenbo

Information till Dig som hyresgäst!

Stiftelsen BodenBo och en eventuell försäljning av våra fastigheter diskuterades mycket i pressen förra året, och vi är medvetna om att detta skapade en oro hos några av våra hyresgäster. När det nu har kommit upp frågor som kan komma att diskuteras i pressen, vill vi gärna hålla Dig informerad, så att Du inte ska behöva känna någon osäkerhet eller oro inför vad som händer.

Stiftelsen Bodenbos styrelse beslutade i december 2013 att tillsätta en oberoende utredning med anledning av ett antal oklarheter som uppdagades i samband med redovisnings- och bokslutsarbetet. De här oklarheterna sträcker sig flera år bakåt i tiden. Utifrån innehållet i den oberoende utredningen har styrelsen beslutat att lämna ärendet vidare för fortsatt utredning. Under utredningstiden har ordföranden befriats från sitt uppdrag i Stiftelsen Bodenbos styrelse. Styrelsen har i stället valt vår nye vice ordförande, Kurt Pettersson, till ordförande och Gunnel Notelid till ny vice ordförande i styrelsen.

Vi lägger stor vikt på att frågan behandlas på ett korrekt sätt med hänsyn till berörda parter. Det kan finnas många rimliga orsaker till de aktiviteter, som den oberoende utredningen visar på, och det är viktigt för Stiftelsen att ta reda på dem. Att ordföranden befriats från sitt uppdrag under den fortsatta utredningen innebär inte nödvändigtvis, att han – eller någon annan – ska klandras för det som skett.  Oavsett vad den vidare utredningen leder till, kan vi bara konstatera, att Stiftelsen BodenBo och vår personal fortsätter att arbeta för Ditt och övriga hyresgästers bästa precis som förut. Om Du undrar över något, får Du gärna ta kontakt med oss och fråga!

 

Stiftelsen Bodenbo

Hyresförhandlingarna för 2014 är avslutade

Hyresförhandlingarna för 2014 är avslutade. Stiftelsen Bodenbo och Hyresgästföreningen har tecknat avtal om en hyreshöjning med 17 kr/kvm/år gällande from 2014-01-01.

Hyreshöjningen blev lägre än yrkandet vilket i huvudsak kommer att påverka de fortsatta satsningarna inom underhåll, tillsyn och skötsel samt den yttre miljön. Vi kommer att anpassa oss efter gällande förutsättningar och utifrån det prioritera och förvalta tillgängliga medel på bästa sätt för att upprätthålla en god förvaltning av fastigheterna. Däremot kommer satsningarna på ökad service och boendekvalitet minska i omfattning men vi fortsätter givetvis vår strävan att erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med god service och boendestandard.

 

/Stiftelsen Bodenbo