Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
  • Hyresledigt

    Sök efter lediga lägenheter » Sök här

  • Hyresgästnytt

    Viktig information till dig som är hyresgäst hos oss. Läs mer

  • Felanmälan

    Om något går sönder eller inte fungerar i din bostad. Läs mer

Nya upphandlingar ute

Bodenbo upphandlar nu inom Byggservice, El-arbeten och Vitvaruinstallation, Vitvaru- & Tvättstugeservice samt VVS-tjänster.
Sista anbudsdag är 2015-04-27 för samtliga upphandlingar.

Här finns länkar till de olika upphandlingarna.

Hyresförhandlingarna för 2015 är avslutade

Hyresförhandlingarna för 2015 är avslutade. Stiftelsen BodenBo och Hyresgästföreningen har tecknat avtal om en hyreshöjning med 0,95 % plus 3 kr/kvm gällande from 2015-03-01.

Hyreshöjningen blev lägre än yrkandet, vilket innebär att verksamheten anpassas efter gällande förutsättningar. Stiftelsen BodenBo fortsätter givetvis satsningen mot att skapa mervärde för kunden, om än i mindre omfattning. Det gäller att prioritera och förvalta tillgängliga medel på bästa sätt för att upprätthålla och utveckla en god förvaltning av Stiftelsen BodenBo och dess fastigheter samt erbjuda en hög kundnytta.

En lägre hyreshöjning inverkar på omfattningen av de planerade satsningarna på ökad service och boendekvalitet samt ökat underhåll men vi fortsätter givetvis vår strävan att erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med god service och boendestandard.

Kö för fordonsplatser via hemsidan

Vi lägger nu ut garage, carport och bilplatser via hemsidan.
Den som har ett lägenhetskontrakt hos oss kan nu logga in på sin användare och aktivera sin kö för garage och bilplatser.
När man sedan får en fordonsplats så kommer poängen nollas och kön för fordonsplats avaktiveras. Man kan då logga in och börja samla nya poäng. De poäng som gäller fordonsplatser är en fristående pott på sidan av den vanliga lägenhetspoängen. Det kommer således inte påverka den poäng man har för att söka lägenheter om man tar ett kontrakt på en fordonsplats.

På vissa områden har vi redan idag kö på fordonsplatser. Ni som funnits med i den kön kommer få uppdaterat Er användare med de poäng som Ni har från det datum Ni har blivit inskrivna i den gamla kön. Med andra ord kommer Ni inte tappa någon placering på grund av detta.

Man kommer endast kunna söka i det område man bor.

Om Ni har frågor kan ni vända Er till Lars-Göran Jansson på 0921-57880.