Om Bodenbo

Start/Om Bodenbo
Om Bodenbo 2017-05-03T10:51:54+00:00
Bodenbo

Stiftelsen Bodenbo förvaltar idag ett bestånd om cirka 2 000 bostäder och ett mindre antal lokaler. Fastighetsbeståndet finns i huvudsak inom Bodens stadskärna.

Uthyrning sker i egen regi.

Vår målsättning är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det ska ske genom att vi ska ha ett fortsatt brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boendemiljö, pris, service och standard.

Vi värnar om våra hyresgäster och är ett bostadsföretag där de boende ska ha en nära kontakt med sin hyresvärd och kunna vara med och påverka sitt boende.