Styrelse

Start/Om oss/Styrelse
Styrelse 2017-05-17T12:04:01+00:00

Ledamöter

Jan-Olov Bäcklund Ordförande
Daniel Rönnbäck Vice ordförande
Håkan Andersson
Anders Pettersson
Johan Johansson
Anders Sundström
Robert Von Schantz

Suppleanter

Anna-Carin Aaro
Lena Nilsson
Bernt Drugge
Lukas Kemi
Anders Sandberg
Andreas Näslund
Magdalena Resare-Sandberg