Startsida Bodenbo 2018-03-02T11:26:50+00:00
Välkommen till Bodenbo!

AKTUELLT

Stiftelsen Bodenbo

Stiftelsen Bodenbo är ett av Sveriges allmännyttiga bostadsstiftelser och grundades 1947.
Med drygt 2000 lägenheter och ett fåtal kommersiella lokaler är Bodenbo det största bostadsföretaget i Boden.
Bodenbo har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Boden. Stiftelsen arbetar för att bidra till en positiv och
attraktiv stad genom en ansvarsfull hyressättning och kloka investeringar.