Hyresinformation

Start/Lägenheter/Hyresinformation
Hyresinformation 2017-05-17T10:12:25+00:00
Prästholmen

Att söka lägenhet

Sökande till lägenhet ska registrera sig i Bodenbos förmedlingssystem. Kötiden aktiveras från det datum som intresseanmälan görs för specificerad typ av lägenhet (område, storlek). För varje dag erhålls en köpoäng.

Ledigblivna lägenheter publiceras på Bodenbos hemsida. Sökande underrättas också via e-post när lägenheter som motsvarar anmälda önskemål blir lediga. Som sökande måste man aktivt anmäla sitt intresse för just den eller de lägenheter som publiceras och som motsvarar ens önskemål.

En ledig lägenhet är sökbar under en vecka. När lägenheten har stängts för intresseanmälan rangordnas de sökande efter kötid. Därefter görs en avstämning så att boendekrav stämmer överens med lägenheten och att dessa riktlinjer uppfylls.

Udda lägenheter med ringa efterfrågan kan undantagsvis publiceras på den så kallade direktmarknaden. I dessa fall tillämpas principen ”först till kvarn”.

Erbjudande om lägenhet 

När svarstiden gått ut kontaktar Bodenbo de personer som har längst kötid (poäng).

Efter tilldelning av önskad lägenhet nollställs kötiden (poängen) och ”din användare” avaktiveras. För att åter börja samla kötid (poäng) krävs nyinloggning och aktivering. 

Meddelande skickas till sökande som inte fick den lägenhet man anmält intresse för.

Vid byte av lägenhet måste man ha bott på samma adress i minst tolv månader. Vid byte tillämpas Hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader. 

Allmänna krav på hyresgäst 

 • ska ha fyllt 18 år, men det går bra att ställa dig i kö från 15 år för att samla kötid (poäng).
 • eventuell skuld till Bodenbo ska regleras.
 • ska kunna visa att man har inkomster som gör det möjligt att betala hyran. Som allmän riktlinje gäller att man skall ha en disponibel inkomst som överstiger dubbla hyran.
 • ska inte ha någon hyresskuld eller obetalda fakturor hos annan hyresvärd.
 • ha en borgensman om man har skulder eller betalningsanmärkningar.
 • ska kunna visa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Inkomstdefinition

Som inkomst godkänds följande:

 • lön (arbete)
 • pension
 • a-kassa eller motsvarande
 • statliga studiemedel
 • handikappersättning eller motsvarande
 • försörjningsstöd
 • borgen (i undantagsfall)

Förturer

Vid nyuthyrning gör Bodenbo inga egna sociala eller andra behovsbedömningar. Dylika uthyrningar behandlas inom ramen samarbetsavtalet med Socialförvaltningen. Förturer för internt byte av bostad kan göras då särskilda förvaltningsmässiga eller bostadssociala skäl föreligger (till exempel vid hyresgästs dödsfall, trångboddhet, handikapp eller allvarlig störning).

Kreditupplysning mm

 • Kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande.
 • Kunder som har misskött sina hyresinbetalningar eller som har återkommande störningsanmärkningar godkänns inte som hyresgäster.
 • Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och planlösning.
 • Endast andrahandsuthyrning som har stöd i hyreslagen godkänns
 • Sökande skall förbinda sig att teckna hemförsäkring